Warunki korzystania z Elegance Blossom

Dowiedz Się O Swojej Liczbie Aniołów

Uzyskując dostęp do strony internetowej Elegance Blossom, znajdującej się pod adresem kozel-bier.at, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych.

Prawa własności intelektualnej

Cała zawartość tej witryny, w tym między innymi tekst, obrazy, logo i cyfrowe pliki do pobrania, jest własnością Elegance Blossom i jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi.

Zachowanie użytkownika

Od użytkowników oczekuje się odpowiedzialnego korzystania z serwisu oraz poszanowania praw i godności innych osób. Użytkownicy zgadzają się nie korzystać z witryny w celach niezgodnych z prawem oraz przestrzegać wszystkich odpowiednich praw i przepisów podczas korzystania z witryny.

Zastrzeżenie

Materiały na stronie internetowej Elegance Blossom są dostarczane „tak jak są”. Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzekamy się i negujemy wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

Ograniczenia

W żadnym wypadku Elegance Blossom ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na stronach Elegance Blossom strona internetowa.

Poprawki

Elegance Blossom zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące któregokolwiek z naszych warunków, skontaktuj się z nami.